cavahirfüruş

cavahirfüruş
<ər. cəvahir və fars. füruş.> köhn. Bax cavahirsatan. <Osman> diksinib başını döndərdikdə cavahirfüruşun xanımı Lidanı gördü. Ç.. Bir yandan cavahirfüruşlar, bir tərəfdən zərgərlər nazənin gözəllərə ziynət və yaraşıq əsbabı mühəyya edirlərmiş. F. K..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • şərik — is. <ər.> 1. Hər hansı bir işdə (ticarətdə və s. də) başqası ilə birgə iştirak edən adam; ortaq. Əbülhəsənbəy cavahirfüruş və onun şəriki Ağa Əsəd Tütünçü oğlu öz ticarət işlərinə baş çəkməkdən ötrü Culfaya gedirlər. M. S. O.. Hacı Nəsir… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”